Achilles gaat leuke dingen doen. Aanstaande vrijdagavond (11 oktober) heeft Achilles haar eerste clubavond in het clubhuis aan de Laan van Kersschoten. Het bestuur nodigt dan ook iedereen uit om binnen te lopen. Het is de bedoeling de clubavond iedere 1e vrijdag van de maand te houden. Trainers, coaches, begeleiders , ouders, commissieleden, kortom iedereen die het leuk vind om ook op informele wijze kennis te maken met de club zien wij graag. Clubhuis open vanaf 20.00 uur. Tot vrijdag !!