Vertrouwenscontactpersoon

Algemeen

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Taken van de Achilles vertrouwenscontactpersoon.

 1. De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van Achilles dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot Achilles voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van Achilles heeft afgespeeld.
 2. Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de volgende taken:
  • de Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten Achilles die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert;
  • de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • de Vertrouwenspersoon kan het bestuur van Achilles in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
 3. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit
 4. De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: – seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
 5. De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van Achilles.
 6. De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.
 7. De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht.

Bereikbaarheid (bellen of appen) van de vertrouwenscontactpersonen:

Naam:  Eelco Schaap
Telefoonnummer: 06 425 696 17

Naam: Riana te Winkel
Telefoonnummer: 06 281 223 23