Sportklimaat

Achilles heeft het convenant “Samen naar een veiliger sportklimaat” getekend. Daar is een hele simpele reden voor. Sporten moet voor sporters, scheidsrechters, coaches, begeleiders, trainers, ouders, fans, vrijwilligers en kinderen veilig en vertrouwd zijn. Wij zijn met elkaar Achilles, een warme club in het hart van Apeldoorn. We willen geen excessen. We willen geen gedoe.

Samen naar een veiliger sportklimaat betekent binnen Achilles:

  • We hebben een gedragsreglement. Voor spelers, voor ouders, voor trainers/coaches en voor vrijwilligers.
  • We hanteren voor vrijwilliger de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Die keuze hebben we bewust gemaakt.
  • We hebben een vertrouwenscontactpersoon. Deze rol is in een apart protocol / reglement vastgelegd.

Op deze manieren zorgen we er met elkaar voor dat “Samen een veiliger sportklimaat” hebben bij Achilles.