Moederdag actie

Verras moeder of oma met deze prachtige hanging basket !! De hanging basket bestaat uit diverse gemende eenjarige bloeiers en diverse kleuren.

Bestelling kunnen geplaatst worden via ledencommissie@ahvachilles.nl. Actie loopt tot 23 april. De hanging basket kan 1 mei opgehaald worden bij het clubhuis.

Gooi jij de bal door ?

Handbal promotie op de basisscholen.  Dit artikel is overgenomen uit de STEDENDRIEHOEK.  Extra info voor de lezer: vanuit Achilles hebben wij voor dit project in oktober/november al 5 scholen geselecteerd die ook hun deelname hebben bevestigd. Door de Corona is de uitvoering opgeschort. Maar Achilles staat in de “startblokken”. Zodra er meer “vrijheid” is en de basisscholen weer opengaan voor het bewegingsonderwijs pakken wij de draad onmiddellijk weer op.

Super tussenstand digitale rommelmarkt 2021

Enthousiasme, vastberadenheid en teamspirit leidt tot mooie dingen. Zondag morgen (7 maart j.l.) werd de tussenstand van de opbrengst rommelmarkt van € 5.500 gevierd met extra aandacht voor de koffie.

Rommelmarkt 2021

Het startschot voor de Rommelmarkt 2021 werd gegeven in het “huis en huis blad het  Apeldoorns Stadblad” direct gevolgd door het uitlopen van 2000 folders. De 1e reacties waren direct bemoedigend en tot op heden komen er nog regelmatig telefoontjes binnen  met het aanbod om goederen te komen afhalen. Net als 2020 zal door de Corona in 2021 ook geen fysieke rommelmarkt kunnen worden gehouden en zijn Marktplaats en Catawiki de speerpunten om de ingebrachte goederen te verkopen. De energie die normaliter verdeeld wordt over meerdere vrijwilligers spits zich nu op een klein maar enthousiaste groep mensen. De tijd die in vorige jaren gebruikt wordt voor het sorteren van goederen en de inrichting van de rommelmarkt wordt nu ingezet voor het maken van foto’s ; het invoeren van de foto’s met teksten op de websites; het inpakken en verzenden van verkochte goederen. Nu de actie inmiddels 6 weken loopt kan  met trots een 1e  tussenstand worden vermeld !!

Nog even aan u voorstellen de personen die de regie voeren bij de Rommelmarkt: Mini en Frans van Rijt; Gerhard Spijkerbosch; Sjaak Albrecht; Wieb Scheer en  Ben Hendriks.

Zondagmiddag zijn de fans van de Rommelmarkt druk doende geweest Marktplaats en Catawiki te vullen met nieuwe aanbiedingen.

Goederen beschikbaar stellen…. bel dan met Mini van Rijt mobiel 06-53301875 of Wieb Scheer 055 3670384

Heerlijke eindejaarsknaller !!

Wilt u bestellen?
dit kan bij 1 van onze leden, of mail uw bestelling naar ledencommissie@ahvachilles.nl
Als u per mail besteld, dan ontvangt u een bevestigingsmail met de betaalgegevens.

Ontvangst
Op woensdag 30 december tussen 19.30 en 21.30 uur en donderdag 31 december 2020 tussen 09.30 en 11.30 uur kan de bestelling opgehaald worden bij het clubhuis. Voor bedrijven in overleg.

Graag aangeven welke dag u de bestelling komt afhalen.

Contactpersonen Oliebollenverkoop:
Gerhard Spijkerbosch | ledencommissie@ahvachilles.nl

Handbalclinic E en F jeugd | Woensdag 1 juli

Op woensdag 1 juli organiseert AHV Achilles in samenwerking met het NHV en de Handbal Academie Papendal een geweldige clinic voor de E en de F jeugd (7 tot 11 jaar).

Per jeugdlid mag 1 vriendje of vriendinnetje worden meegenomen. Het programma zal plaatsvinden tussen 14.00 en 16.30 uur. Planning is F jeugd (7-8 jaar) van 14.00-15.00 uur en E jeugd (9-10 jaar) van 15.30-16.30 uur.

Het is geen beachhandball dus neem handbal-(sport)schoenen mee.
De clinics worden o.a. verzorgd door trainers en sporters van de Handbalacademie Papendal en spelers van het Nederlands jeugdteam.

Jij komt toch ook!

Deze leuke instuif vindt plaats in op ons sportveld aan de Laan van Kerschoten 12.
Wil je meedoen meld je dan aan bij Saskia van Groen saskiavangroen@upcmail.nl

 — bij AHV Achilles – Handbal Apeldoorn.

Heel Apeldoorn Rein

ondanks de huidige omstandigheden worden er nog steeds blikjes en flesjes ingezameld. Om een indruk te geven van de “bedrijvigheid” van een aantal mensen, een specificatie van de eerste 3 maanden:

januari 537 stuks
febrauri 353 stuks
maart 8108 stuks

In totaal hebben wij al meer dan 10.000 blikjes en flesjes ingeleverd de afgelopen periode. Op naar 20.000 stuks !!

Trots op onze “verborgen” verzamelaars !!

 

Geen wedstrijden en trainingen tot en met 6 april

Beste leden, familie en vrienden van Achilles,

In navolging van de adviezen en besluiten van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), het RIVM (www.rivm.nl) en het kabinet worden alle wedstrijden en trainingen in ieder geval tot en met 06 april geannuleerd.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Het NHV roept in het verlengde hiervan op om alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. 

Wij beseffen dat dit grote impact heeft, maar steunen als bestuur dit besluit.
Concreet houdt dit tot en met 31 maart in:

  • Geen wedstrijden en trainingen
  • Geen Clubavond op vrijdag 13 maart
  • Vergaderingen en bijeenkomsten worden uitgesteld.
    Waar mogelijk wordt gekeken naar alternatieve manieren om te communiceren binnen/tussen bestuur, commissies en overig kader.
  • De Achilles Rommelmarkt van zaterdag 21 maart wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Voor een actuele stand van zaken aangaande het coronavirus en handbal in Nederland verwijzen wij graag naar de website van het NHV (www.handbal.nl)

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen voor Achilles en onze leden.

Bestuur AHV Achilles

 

https://www.handbal.nl/blog/2020/03/12/alle-handbalwedstrijden-tot-en-met-31-maart-afgelast-door-coronavirus/

Heel Apeldoorn Reinal een paar maanden was de buitenberging niet toegangelijk door de hoeveelheid blikjes en flesjes die daar lagen opgeslagen. Zaterdagmorgen hebben Dick van Groen en ondergetekende deze blikjes en flesje ingeleverd voor de actie “Heel Apeldoorn Rein”. In totaal hebben wij net iets meer dan 7800 items ingeleverd. In de loop van de tijd hebben wij al een leuke enthousiaste kring van verzamelaars opgebouwd, die trouw blijven verzamelen en ons helpen naar het aantal van 20.000 stuks die wij dit jaar weer mogen inleveren. Verzamelen jullie ook mee? Grote aantallen kunnen in overleg thuis opgehaald worden. Stuur dan een mail naar ledencommissie@ahvachilles.nl

Met vriendelijke groeten
Gerhard