Geweldig pietenfeest 2018

Lieve kinderen van Achilles

Mijn pieten kwamen thuis met veel verhalen
Het was een middag om door een ringetje te halen
Wat hebben mijn pieten van jullie genoten
En van het strooien met al die pepernoten

Jullie hebben jullie pieten diploma gekregen
Maar mijn pieten kon je na al dat sporten opvegen

En bij de disco hadden jullie zo veel lol
Wat was het gezellig en sfeervol

Vandaag rusten mijn pieten wat uit
Morgen trekken ze er weer op uit

En ik bedank nog even al die ouders
en hulptroepen die er waren
Zonder jullie konden mijn pieten deze klus niet klaren
Het teamgevoel was weer op en top
Ik geef jullie een flinke schouderklop

Lieve kinderen tot volgend jaar
Dan zitten jullie hopelijk weer voor ons klaar
Mijn pieten kunnen niet wachten:
Tot 2019 bij Achilles in al zijn prachten !

Een warme groet van De Sint

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 14-01-2019

Beste leden en/of ouders,

Bij dezen willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 14 januari 2019. Zoals bekend verkeren we als vereniging in turbulent vaarwater. Er is vooralsnog geen dagelijks bestuur en ook elders in de vereniging is er een nijpend vrijwilligerstekort. Om alle leden en ouders hierbij te betrekken en door te pakken op de groeiende saamhorigheid, waar we erg blij mee zijn, is jullie aanwezigheid hard nodig.
Ook zal er over een aantal zaken gestemd worden, waaronder de financiële stukken en herstructurering en bemensing van verschillende commissies en het bestuur.

Voor minderjarige (jeugd)leden zijn ouders statutair stemgerechtigd.

Succes en groei van de vereniging begint bij betrokkenheid van leden en ouders en de ALV is hiervoor en uitgelezen mogelijkheid.

Indien jullie echt verhinderd zijn, ontvangen we graag een afmelding via secretaris@ahvachilles.nl.

De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Tot de 14de januari!

Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
3. Notulen najaarsvergadering 2017/18 en voorjaarsvergadering 2018
4. Jaarverslagen commissies
• Bestuur
• Handbalzaken
• Verenigingszaken /Toco
• Ledencommissie
• Sponsorcommissie
5. Financiële zaken – jaarrekening 2017-2018
• Bespreking jaarrekening 2017-2018
• Verslag van kascommissie & Selectie nieuwe kascommissie.
• Vaststellen jaarrekening 2017-2018 en decharge bestuur
6. Samenstelling bestuur, aftreding en benoeming
• Bestuur
• Commissies
7. Rondvraag
8. Sluiting

De financiële stukken zijn op de dag van de vergadering vanaf 19.30 uur verkrijgbaar in het clubhuis. Ook zijn ze op te vragen bij de secretaris. Jaarverslagen zijn te vinden op de website en kunnen op aanvraag via de mail worden toegezonden door de secretaris.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van Dakasport Achilles

Gillend over het grasveld

afgelopen vrijdagavond werd de rust wreed verstoord door gillende kinderen, motorzagen, een klepperende grafkist, een “sloopact” op een auto en nog een heleboel enge acts. De 2de editie van onze Halloweentocht vond plaats op het terrein rondom ons clubhuis.

De tocht begon in het clubhuis. Via een griezelig aangeklede gang kwam men bij de waarzegster. Waarschuwde zij voor de tocht vol enge “acts”, of was zij “vriendelijk” beledigend? Door de waarzegster werden de jeugdleden ook naar buiten gejaagd om aan de tocht vol griezel en gruwel te beginnen.

Sommige jeugdleden vonden de eerste act al zo eng dat men gillend terug wou naar het clubhuis, maar helaas was er geen weg terug. De griezelroute was dit jaar groter en enger dan vorig jaar. Van het clubhuis naar de buiten “slagerij”, via de bossage, vol met enge poppen richting het clubhuis van de scheidsrechters. Onderweg kwam men de auto tegen. Helaas heeft deze auto de tocht niet zonder slag of stoot doorstaan en is vol deuken en tomatenpuree afgevoerd, rijp voor de sloop.

Achter het clubhuis van de scheidrechters, door de volgende bossage, waar een aantal enge wachters stonden. En daar kwam de vraag, welke zijn wel echt? Schuin het veld over, naar de volgende bossage vol verrassingen, via het tentenkamp naar het beachveld. Op het beachveld stond een “doodskist”. Over het verharde veld helemaal naar de andere kant waar men dacht veilig te zijn in de partytent, maar helaas. En als laatste kwam men bij de heksen met een ketel vol stoom.

Veel complimenten hebben wij ook dit jaar weer gekregen voor de opzet. Het was een geweldige, geslaagde avond.

Een enorme “BEDANKT” voor een ieder die geholpen heeft om ook deze Halloween bij tot een succes te maken !!

Met vriendelijke groeten
De ledencommissie

Pieteninstuif 24 november 2018

Lieve kinderen,

 we zijn weer bijna in het land en we schudden jullie graag de hand
Komen jullie naar ons superfeest? Vorig jaar ben je vast ook geweest!
Kom op
24 november allemaal naar de Achilles kantinezaal

Het feest wordt van 15.30 tot 18.00 gehouden, dat kan je vast wel onthouden
De limonade en de hapjes staan al klaar en nog meer, reken maar!
We gaan spelletjes doen en zingen en nog een heleboel andere dingen
Dus kom met z’n allen, sportieve kinderen, laat je door niets of niemand verhinderen!

Tot ziens dan maar! Tot gauw!

De Achilles Pieten verwachten jou.

Alle H, F en E jeugdleden en broertjes en zusjes zijn van harte welkom.

Meld je en jouw broertje of zusje aan  vóór 15 november via ledencommissie@ahvachilles.nl

Ouders zijn welkom om te blijven, consumpties zijn voor eigen rekening met het verzoek contact  af te rekenen

Inleveren goederen voor jaarlijkse rommelmarkt is gestart !!

Voor onze rommelmarkt op 16 maart 2019 zijn we op zoek naar allerlei nette, schone en bruikbare spullen. Met deze oproep proberen wij alvast het gevoel van “opruimen” bij u aan te wakkeren. We zoeken bijv. boeken, schilderijen, kleding, antiek en curiosa, kleine (elektrische) huishoudelijke spullen, geen bankstellen, computers en printers.

Heeft u nog overtollige spullen?

U kunt bellen of mailen voor een afspraak om de spullen in te leveren of eventueel op te laten halen met:
Mini van Rijt tel. 055-5213075 / 06-53301875 / minivanrijt@hotmail.com of
Wieb Scheer tel. 055-3670384 / sche2328@gmail.com.