Tijdens de ALV van 18 juni jongstleden zijn de volgende leden gehuldigd door het bestuur.

  • Twee leden 40 jaar lid: Piet ter Horst en Gina Nieuwenhuis.
  • Twee leden 25 jaar lid: Eldert van der Ploeg en Tonnie van Rijn
  • Vier leden zijn 12,5 jaar  Ilona Lelieveld, Aty Verschoor, Koen Rijpkema en Rob Wiegman.

Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn op de ALV. Op de foto staan de jubilarissen die aanwezig waren.