Beste club leden,

De afgelopen 2 jaar heeft Achilles met steun van de leden en sympathisanten  van onze club,  deelgenomen aan de aktie “Heel Apeldoorn Rein“. In de afgelopen 2 jaar zijn jaarlijks circa 20000 blikjes en flesjes ingeleverd. Daarmee werd de penningmeester blij gemaakt met 2 maal het geweldige bedrag van € 1.000,00. Een actie die best als succesvol mag worden aangemerkt.  Er gingen geruchten dat de gemeente Apeldoorn ging stoppen met deze inzamel actie maar vrij recent is het bericht ontvangen dat deze actie wordt voortgezet in 2020.

Uiteraard gaan wij deze uitdaging weer aan om onze club ook in  2020  een financiële injectie te geven van € 1.000,00.  Daarbij hebben wij jullie hulp nodig. Het verzoek  aan de leden en sympathisanten is om weer te gaan inzamelen. Inmiddels is er ruimte vrijgemaakt in de buitenberging en de bedoeling is om eind januari 2020 de eerste bulk aan te leveren. Op vrijdagavond 13 december (clubavond) is er de eerste mogelijkheid om lege blikjes en flesjes in te leveren bij het clubhuis. Graag tot dan !!

Ligt er inmiddels ergens een flinke hoeveelheid flesjes/blikjes neem dan even contact op met Gerhard Spijkerbosch  (ledencomissie@ahvachilles.nl). De flesjes en blikjes worden met plezier opgehaald.