AGENDA ALV 24 JUNI 2019 – clubhuis Achilles – 20.00 uur 

Deel 1

* Opening door de voorzitter
* Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
* Notulen voorjaarsvergadering + openstaande vragen

* Huldiging jubilarissen
* Financiële zaken
  * Contributie (+ regeling) 2019-2020 ter goedkeuring
  * Begroting 2019-2020 ter informatie

Deel 2 | Stellingen

DEEL 3 | COMMISSIES AAN HET WOORD 

* Voorzitters & secretariaat 
* Handbalzaken 
* Sponsorcommissie 
* Ledencommissie 
* Verenigingszaken

_AFSLUITING | __WIJ ZIJN ACHILLES   _