Medio maart 2019 is er een digitale nieuwsbrief verzonden waarin een bel actie werd aangekondigd dat de leden dan wel de ouders van de jeugdleden gebeld gaan worden om mee te spelen in de VriendenLoterij met Achilles als begunstiger.

In deze Nieuwbrief is gemeld dat de bel actie wordt gehouden op maandag 15 april a.s.

Graag willen wij deze bel actie nogmaals bij u in herinnering brengen. 10 Dames zitten die avond gereed om u te bellen en wij hopen dat u die avond voor “Achilles” bereikbaar bent.

                          Deze 10 dames starten  met bellen omstreeks 19.00 uur.

In de eerder genoemde Nieuwbrief hebben wij aandacht gevraagd  voor 2 opties t.w.:

  1. Speelt u al mee in de VriendenLoterij en heeft u zich ondertussen Achilles aangemeld als begunstiger meldt dat s.v.p. via ledencommissie@ahvachilles.nl
  2. Speelt u al mee in met de Vriendeloterij met Achilles als begunstiger meldt dat dan ook via ledencommissie@ahvachilles.nl .

Dit is voor ons van belang te weten omdat wij u dan niet onnodig hoeven lastig te vallen.

Zoals u kunt lezen staan wij er klaar voor om Achilles door deze actie een financieel steuntje te geven om zo de kostenstijgingen te kunnen opvangen.

Met vriendelijke groet,

Gerhard Spijkerbosch
voorzitter ledencommissie.