Op 23 november kon het bestuur van Intersport Jonker Achilles een 30 tal leden verwelkomen op de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur stelde tevreden vast dat er extra tafels bijgezet moesten worden voor alle leden.

Een belangrijk onderwerp in de najaars ALV is de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de verantwoording van financien en beleid door het bestuur. De ALV kon tevreden vaststellen dat het boekjaar 2014-2015 een lichte plus liet zien. Vooral de directe bijdrage van het beachtoernooi, de rommelmarkt, de opbrengsten van de ledenfunding en ons toernooi kon op instemming rekenen. De jaarrekening werd dan ook, na toelichting door de kascommissie, goedgekeurd.

20151123_200645

Vanuit de aanwezige leden werd genoemd dat het aantal scheidsrechters toch echt een probleem gaat vormen. Het bestuur pakt dit op met de scheidsrechtercontactpersonen die onderdeel zijn van de commissie Handbalzaken. Het is zeer zeker een optie om “fluiten” verplicht te stellen. Immers, zonder scheidsrechters kan de situatie ontstaan dat teams van Achilles niet meer mogen spelen van het NHV.

Verder werden alle jaarverslagen van de commissies behandeld en is de samenstelling van de commissies ook weer goedgekeurd. Er zijn nog wel een aantal vacatures.

In het bestuur is ook een nieuwe vacature. Stefen Buys kan Handbalzaken niet meer combineren met zijn werk. Hij trad af. De vacature van penningmeester wordt op “ad interim” basis ingevuld door Angelique Pluim. Zij werd unaniem gekozen.

Het bestuur kondigde verder aan dat er een nieuwe commissie “Communicatie” gevormd gaat worden. Hiervoor worden een aantal leden uitgenodigd om te starten met een brainstorm. Ook de site en de Bode worden onderdeel van deze commissie.

Na het rondje rondvraag sloot de voorzitter de ALV.

Het volledige verslag zal t.z.t. ter beschikking komen in de voorbereiding op de ALV voorjaar 2016.