ingezonden mededeling – Evenals voorgaande jaren, zal Handbalschool Gelre ook dit seizoen weer starten met een informatiebijeenkomst, welke plaatsvindt op maandag 14 september om 19.30 uur op het CIOS, Beukenlaan 3 in Arnhem.

Tijdens deze informatieavond zullen wij u nader informeren over de doelstellingen van de handbalschool, de selectieprocedure en de trainingstijden. Tevens kunt u tijdens deze bijeenkomst kennismaken met de trainers. Zij zullen ook nader ingaan op de invulling van de trainingen (handbaltechnisch en fysiek).

Voor de deelnemers die zich reeds hebben aangemeld is deze bijeenkomst verplicht. Omdat zij lid zijn van uw vereniging, stellen wij het zeer op prijs als ook (één van) u hierbij aanwezig bent.

Daarnaast is het ook voor de trainers van uw club wellicht interessant om te horen wat de handbalschool te bieden heeft aan hun pupillen. Zij kunnen met deze kennis mogelijk ook nieuwe/andere talenten binnen uw vereniging informeren over de kansen die deelname aan de handbalschool hen kan bieden.

Verdere informatie kunt u ook vinden op onze website: www.tophandbalgelre.nl

Wij hopen u op 14 september te mogen verwelkomen.