Opbrengst rommelmarkt 2023

dit jaar is er € 6252,00 opgehaald via digitale verkopen op Marktplaats en eindelijke weer een fysieke rommelmarkt in het clubhuis van Achilles op 18 maart j.l.
Op de foto de 3 aanjagers van deze rommelmarkt Mini en Frans van Rijt met de hoofdman voor dit jaar Gerhard Spijkerbosch.

Wij verheugen ons nu al op de editie voor 2024 !!