Seizoen 2014-2015

Algemeen

De contributie bestaat uit twee delen, namelijk:

  • een deel wat de vereniging per lid moet afdragen aan het NHV en
  • een deel Achillescontributie wat we gebruiken voor de Achilles activiteiten

Bij Achilles maken we dit onderscheid, omdat we aan de leden willen laten zien welk deel van de contributie moet worden afgedragen aan het NHV.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het geboortejaar van het lid. Spelen in een hogere of lagere leeftijdscategorie

dan waarin een lid qua leeftijd eigenlijk thuis hoort, heeft geen invloed op de hoogte van de contributie.

In de contributie is begrepen een wedstrijdshirt en wedstrijdbroek.

Ontwikkelingen

Voor het seizoen 2013-2014 heeft het NHV een nieuwe contributiestructuur geïntroduceerd als gevolg van het opheffen van de afdelingen. In het verleden had elke afdeling een eigen contributiesysteem. Dat wordt nu vervangen door 1 systeem geldend voor alle verenigingen in Nederland.

Vanaf het seizoen 2013-2014 wordt door het NHV per lid een bondscontributie berekend en daarnaast wordt per team een teambijdrage berekend.

Achilles heeft naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen haar contributiestructuur gewijzigd.

Betaling

Er is een keuze tussen jaarbetaling of kwartaalbetaling. Betaling per jaar is voordeliger en voor de inning van de contributie gemakkelijker. Niet spelende leden betalen hun contributie per jaar. Vanuit de beperking van de administratieve lasten kan betaling uitsluitend per automatische incasso. Als een lid niet eens is met de afschrijving kan dit via haar of zijn bank worden gecorrigeerd. Op deze manier blijft elk lid baas over haar /zijn bankrekening.

Als een lid niet per automatische incasso kan of wil betalen, wordt € 5 per factuur en per herinnering in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onterechte storneringen.

We zijn hiertoe genoodzaakt om te zorgen dat we de administratieve lasten en kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is in het belang van Achilles en ook van alle leden.

Opzegging

De contributie is voor het hele seizoen (veld en zaal) verschuldigd, ook als een lid tussentijds stopt. Wil een lid voor het

volgende seizoen opzeggen, dan kan dat alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende jaar. Opzeggen

na 1 juni betekent dat contributie verschuldigd is voor het hele volgende seizoen (veld en zaal).

Contributie 2014-2015

De vereniging heeft altijd het recht om de contributie tussentijds aan te passen indien de afdrachten aan de NHV tussentijds wijzigen. De contributieregeling is in de Algemene Leden Vergadering van 24-06-2014 geaccordeerd door Algemene Leden Vergadering.

Categorie Jaarcontributie Kwartaalcontributie
H 61,00 16,25
F 109,00 28,25
E 146,00 37,50
D 185,00 47,25
C 222,00 56,50
B 243,00 61,75
A 254,00 64,50
Senioren 317,00 80,25
Recreanten 171,00 43,75