Info Boekje Achilles 2019-2020Fijn dat je belangstelling hebt voor handbal. Om te beginnen een paar punten die belangrijk kunnen zijn:

 • Handbal wordt zowel buiten (in de zomerperiode ) als binnen gespeeld;
  • Buiten spelen we op het verharde veld. Binnen in de sporthal.
  • Daarnaast spelen in de zomerperiode beachhandbal;
 • Van september tot april trainen en spelen we binnen;
  • Als lid krijg je 1 of 2 trainingen per week. Kijk hier voor de trainingstijden;
 • De jeugd speelt veelal op zaterdag wedstrijden, de A-jeugd en senioren spelen veelal op zondag;
 • Voor alle teams wordt teamkleding beschikbaar gesteld;
 • Het informatieboekje en het aanmeldingsformulier kun je hieronder downloaden, in dit boekje staan de leeftijden en de contributies.
 • De groep waarin je speelt hangt af van de leeftijd. In ieder geval kun je 4 keer meetrainen om te kijken of je het leuk vindt.

Info Boekje Achilles Jeugd 2019-2020

Info Boekje Achilles 2019-2020

Lid worden  van Achilles
Voor iedere leeftijdscategorie is er wel een team om in te handballen. Vanaf 4 jaar ben je al welkom bij Achilles. Bij Achilles hebben we teams in de wedstrijdsport maar ook in de breedtesport.

Informatie over lid worden : zie de site www.ahvachilles.nl  of mail met wedstrijdzaken@ahvachilles.nl (Tineke Beke). Bij haar kun je informatie vragen over bij welk team je mee kunt gaan trainen en wanneer er getraind wordt.

Aanmelding

Voornamen voluit
MV
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer ouders (alleen jeugdleden)
E-mailadres
E-mailadres ouders
Soort lid (maak een keuze!)
Beroep lid (ouders van lid)
Was je afgelopen 2 jaar lid van een andere handbalvereniging
NeeJa
Naam van de vereniging
Lidmaatschap beëindigd
Bondsnummer

 

Belangrijk

 • Bij inschrijving als lid verplicht u zich tot betaling van de vastgestelde contributie en/of alle andere kosten en verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging. De contributieregeling en contributiebedragen zijn opgenomen op de website van AHV Achilles (www.ahvachilles.nl). De contributie is voor het hele seizoen (veld en zaal) verschuldigd, ook als een lid tussentijds stopt.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende jaar. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren. Eventuele kosten verbonden aan de invordering van achterstallig contributie en/of andere kosten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging komen volledig voor rekening van het lid.
 • De statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen zijn van toepassing en te vinden op de website van AHV Achilles.
 • Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
 • Indien uw kind is opgegeven voor deelname aan de competitie, moet u mede voor het vervoer zorgen bij uitwedstrijden/toernooien.

 

Vrijwilligers

AHV Achilles is afhankelijk van haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Wij vragen leden en ouders van leden om de vereniging te ondersteunen met hun inzet. Vrijwilligerswerk binnen de vereniging kan bestaan uit grote klussen en kleine klussen. Ik heb interesse in:

Scheidsrechter
Website/PR/Bode
Handbalzaken
Trainer / coach
Toernooi Commissie
Ledenwerving
Jeugdzaken
Activiteitencommissie
Sponsorcommissie
Bestuur
Teambegeleider
 

 

Iets anders:
Op welk nummer kunnen wij u bereiken voor vrijwilligerswerk:

 

Doorlopende machtiging SEPA

Door aanvinken van dit formulier geeft u toestemming aan AHV Achilles om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AHV Achilles. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betaling

In verband met de beperking van de administratieve lasten en kosten van onze vereniging kan de contributiebetaling uitsluitend per automatische incasso. Hiervoor dient u een machtiging af te geven. Als een lid niet per automatische incasso kan of wil betalen, wordt €5 per incasso en per herinnering in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onterechte storneringen.

Naam incassant
A.H.V. Achilles
Adres
Prof. Einthovenstraat 21
Postcode
7316 LV
Woonplaats
APELDOORN
Land
NEDERLAND
Incassant ID
NL48ZZZ401018820000
Kenmerk machtiging
ZQ058LZ met een volgnummer
Reden betaling
Contributie
Termijn
jaarbetalingkwartaalbetaling
Rekeningnummer (IBAN)
Bank Identificatie (BIC)*
Naam rekeninghouder
Ingangsdatum

* Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Pasfoto

Ieder lid heeft een spelerspas. Hiervoor moet een “officiële” (3,5x4,5 cm) pasfoto ingeleverd worden. Het bestand moet een JPG formaat hebben (minimaal 300x400px). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart

Opmerking

Ik ga akkoord met de op de website vermelde regeling Lidmaatschap & Contributie, het Privacy Policy / Reglement en ben bekend met de aanmeldingsvoorwaarden van automatische contributie-inning en de uiterste opzegdatum van 31mei, zoals omschreven op de website.

 


Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni. Te laat opzeggen betekent nog een heel jaar contributie betalen.

Ledenamnistratie: Nelly Wiegman Kruizemuntstraat 763 7322ME Apeldoorn

Email: ledenadministratie@ahvachilles.nl

Je kunt er ook voor kiezen om Achilles nog te blijven steunen door Niet Spelend-lid te worden. Kosten €30,00 per jaar.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wil je een bijlage toevoegen? Klik dan op de knop hieronder en selecteer het bestand. Pasfoto's moeten een JPG-bestand zijn en minimaal 300x400px groot zijn. Bestandsgrootte limiet voor elk bestand is 2MB.


[/tabs]