Let op! De eerste die zaaldienst heeft, opent de kast met de sleutel met het NHV-label, laat de kast open en hangt de sleutel direct weer terug. Niet in het bakje leggen, want dan zet de laatste het bakje in de kast en de sleutel ligt er in. De volgende keer is er dan een probleem.

Indeling Zaaldiensten

 • Ieder spelend lid wordt ingedeeld , behalve de scheidsrechters die opgegeven zijn bij de bond voor de zaalcompetitie

Dus: Een taak die een ieder moet uitvoeren.

 • Deze indeling is gedaan aan de hand van gegevens zoals deze bij de start van de zaalcompetitie bekend waren.
 • Het rooster wordt gemaakt door de SC. Het indelen is niet altijd even gemakkelijk.

Geef langdurige blessures door aan de SC , dan kan er rekening mee gehouden worden.

 • Lees steeds goed op de site wanneer je aan de beurt bent.
 • Bij verhindering de dienst onderling zien te ruilen (dit kan met spelers van je eigen team of met spelers van andere teams.)
 • Vergeten van een zaaldienst levert een wedstrijdschorsing op.
 • Mocht je op de speeldag zelf niet kunnen en je kunt vervanging zelf niet regelen . (bijv. door ziekte ,blessures) licht dan de aanvoerder of coach in.
 • De persoon van de zaaldienst heeft ook verantwoordelijke dienst. Dit is niet anders mogelijk omdat de SC en het bestuur echt niet in de gelegenheid zijn om dit allemaal te doen.

Wat moet er gedaan worden tijdens de zaaldienst:

 • Kom op tijd voor de zaaldienst !!!! De personen van de zaaldiensten moeten zich melden bij de sporthalbeheerder, anders mogen de spelende teams niet binnen. Alles moet dan ook klaar gezet worden : o.a. doelen opzetten , banken  /scorebord /tafeltjes / stoelen plaatsen.
 • Het elektronische scorebord afhalen achter de bar ( zowel in de Mheenhal als Matenpark)

De sleutel van de NHV-kast moet opgehaald worden in de kantine bij de beheerder, zowel in het Mheenpark als Matenpark. De kast in  het Matenpark is dit rechts in de berging kast nummer 4.

 • In de NHV-kast liggen : stopwatches, fluitjes , schema van de zaaldienst, wedstrijdkaartjes, gele en rode kaart, wedstrijdprogramma, taken van de zaaldienst.

Zo kun je dus weten wie er dienst hebben en wie jou eventueel af moet lossen. Geef wijzigingen en mensen die er niet zijn op de lijst aan. Ook aan de  contactpersoon van  de SC doorgeven.

 • De mensen die achter de tafel zitten moeten de standen bijhouden. Ook de straffen of het formulier aangeven.
 • Digitale wedstrijdformulier : de teamverantwoordelijke zorgt dat alle spelers en officials in het DWF staan en stuurt deze in. De scheidsrechter kan daarna alleen nog wijzigingen aanbrengen.
 • Na afloop van de wedstrijden voert de scheidsrechter in de app de eindstand in en eventueel de straffen.
 • In het bakje ligt een ledenlijst waar je je eigen nummer kunt vinden.
 • Het reklamebord van KFC (staat in de EHBO-ruimte Mheenpark )voor de wedstrijdtafel neerzetten
 • Na de laatste wedstrijd moet alles weer worden opgeruimd. Dus spullen in de NHV-kast, doelen /banken /stoelen scorebord opruimen.
 • Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de zaaldienst correct verlopen.

VERGEET NIET , OOK JIJ BENT VERANTWOORDELIJK.