Voor alle verschillende vormen van handbal zijn spelregels opgesteld. In het menu aan de rechterkant van deze pagina staan deze spelregels.

Allereerst de spelregels van het ‘gewone’ handbal. Sinds 2010 zijn er aanpassingen gedaan door de Internationale Handball Federatie. De belangrijkste wijzigingen staan genoemd in het document ‘Spelregelveranderingen 2010’.

Daarnaast is er een speciale uitgave met de jeugdhandbalspelregels. Ook voor Beach Handball staan hiernaast de spelregels.

De originele spelregels, opgesteld door de Internationale Handball Federatie (IHF) kun ook je terug vinden in het menu.

Bron: www.handbal.nl