Geschiedenis Achilles

 Kijf’s  Nieuwsblad      verschijnt donderdag in Apeldoorn en Omgeving  28 december 1961

Momenteel worden in Apeldoorn pogingen  aangewend  om tot oprichting van een handbalvereniging te komen. Het secretariaat zal voorlopig worden waargenomen door mejuffrouw Leidi  van Beek,  Hofveld 28, telefoon 18400  bij  wie belangstellingen alle mogelijke inlichtingen kunnen  verkrijgen  en bij  wie  men zich  ook  als  lid  kan  aanmelden.

 1e bestuur

Herman van Beek voorzitter, Leidi  van Beek secretaris/penningmeester, bestuursleden Sylvia Rozie, Karia Prelle en Rie Diks Crijnen.  1e trainer Engel Valkhof.

In het 1e jaar wordt het bestuur geadviseerd en bijgestaan door de heren Henk van der Beld – bonds bestuurslid  en Paul Schomakers – scheidsrechter en handbalcorrespondent beiden  uit Deventer.

De officiële oprichting is vastgelegd in het 1e Huishoudelijk Reglement  en is gedateerd  23 januari 1962 met als naam Apeldoornse Handbalvereniging Achilles.

Het duurde tot 1970 voordat  op 8 april onder nummer 145  WIJ JULIANA  bij de gratie Gods, Koningin  der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz, enz, enz. hebben goedgevonden  en verstaan :  de vereniging te erkennen. (de zogenaamde Koninklijke goedkeuring)

De eerste Accommodaties

De 1e wedstrijden werden gespeeld op de accommodatie van een korfbalvereniging in Wenum/Wiesel. Vervolgens werd verhuis naar het middenterrein van de atletiekbaan in het Orderbos. Nadat het veldhandbal niet meer werd gespeeld, werd een belijning uitgezet op het parkeerterrein bij de atletiekbaan zodat zevenhandbal kon worden gespeeld op een verhard veld van 40 bij 20 meter. Hier werd gespeeld tot het seizoen 1975/1976.

Groei van de vereniging

In 1974 hebben enkele ouders met een handbal verleden zich gegroepeerd en hebben een actie bij de scholen gevoerd in de wijken Kerschoten en Zevenhuizen. Dit sloeg geweldig aan en met de start van de veldcompetitie 1974-1975 konden 10 jeugdteams worden ingeschreven.

Deze actie groep vormden eveneens het nieuwe  jeugdbestuur gevormd door:

  • Paula Gorelikov,
  • Rob en Ank Schumacher,
  • Peter Geensen,
  • Elly en Dick van Groen en
  • vanuit Achilles Arjan Luesken.

De jeugd ging spelen op het schoolsportterrein aan de Buys Ballotstraat.

 

Een Eigen accommodatie

In het seizoen 1975/1976  verhuisde de senioren en junioren groepen  eveneens naar de nieuwe locatie aan de Buys Ballotstraat.  Tevens werd een kleine berging omgetoverd tot het 1e verkooppunt dat al snel “De Stal” werd genoemd. De 1e  Stal beheerder was Hans Wegman. Op de locatie  aan de Buys Ballotstraat  werd ook voor de 1e maal het Achilles handbal toernooi gehouden.

Door de sterke groei van het aantal leden en de behoefte naar een eigen  accommodatie werden de 1e contacten  gelegd met de gemeente Apeldoorn om te komen tot een volwaardige handbal accommo-datie in Apeldoorn.Vanuit de gemeente werd begeleiding ontvangen van de heer Booy hoofd afdeling Sportzaken en  de heer Wardenier. Het ontwerp van het gebouw werd gemaakt door de gemeente architect. Om de financiering rond te krijgen werden meerdere acties gevoerd.

De belangrijkste actie was  de grote loterij. Een lot kostte 100,– gulden te voldoen in 10 termijnen. Hoofdprijs een auto van het merk Lada.  Op het uniek gelegen wijkterrein tussen de Vlijtseweg en de Boerhavestraat  kreeg Apeldoorn een schitterende handbalaccommodatie dat in september 1983 werd geopend.  De 1e steen werd gelegd door Hans Wegman. In de kantine hangt het schilderij van “De Stal” als herinnering  aan het 1e verkooppunt en ht verblijf aan de Buys Ballotstraat.

Nog te vermelden

 Op19 juni 1967 werd op het terrein van AGOVV een heren interland wedstrijd gespeeld  (11 handbal ) tussen het Nederlands team en West Duitsland. Voorafgaande aan deze wedstrijd werd een  wedstrijd gespeeld tussen het Christelijk handbal Lyceum Apeldoorn en een school elftal uit Deventer.  In het 11- tal van Nederland wordt genoemd de keeper George van Noesel die veel later zowel de vrouwen als de mannen van Achilles heeft getraind.

In 1986 kreeg het NHV (de landelijke sportbond) de wereldkampioenschappen voor dames toegewezen. Apeldoorn was één van de vier speelplaatsen voor de voorrondes en een kwartfinale. De teams werden ondergebracht in voormalig hotel Bloemink; de wedstrijden werden gespeeld in de sporthal Mheenpark; Achilles was als  Plaatselijk Organisatie Comité belast met het toezicht op het goede verloop van de wedstrijden. Het secretariaat van het POC werd gevoerd door Anneke Lewis.

In 1979 werd gestart met een klein veldhandbal toernooi dat in de loop der jaren steeds maar groeide. Na de verhuizing naar de volwaardige handbalaccommodatie (1983) groeide de belangstelling voor het toernooi.  Doorgroei naar een toernooi met 8 velden, vervolgens naar een toernooi met 10 velden en sedert 2005 wordt er gespeeld 13 velden en een mini veld.  Een toernooi  dat veel inspanning vergt;  met trots kan vermeld worden dat veel steun wordt gekregen van oud leden, ouders en sympathisanten van de club. Dat is ook nodig om dat op de 2 toernooidagen ca 200 teams in Apeldoorn neerstrijken. De opzet van het toernooi is een “seizoen” afsluiting en wordt daarom gehouden in het 2e weekend van juni. Het Achilles toernooi heeft een goede klank in de handbalwereld. Sportiviteit en Respect in de sport staat centraal en van het aanbod van faciliteiten zoals kampeen, ontbijt en barbecue wordt ruim gebruik gemaakt.

In 2015 is een start gemaakt met een gedeeltelijke renovatie van het clubhuis annex kleedlokalen  en de aanleg van 2 Beachhandbal velden waardoor 1 verhard veld moest worden  opgeofferd.  Een deel van de kosten is betaald door de gemeente Apeldoorn o.a. het verwijderen van asbest/ eternieten golfplaten; vernieuwen van de CV ketels; toilet en douche ruimten; afsluiting van de achteringang met een stalen open deur; hekwerk rondom de beachvelden. De beachvelden werden officieel geopend op 24 augustus 2015.

Met een groep vrijwilligers is aansluitend de kantine en bestuurskamer opgefrist. Plafonds en zijwanden geverfd; de bar bekleed met steigerhout; vervangen van de bestaande armaturen; een extra berging gebouwd als opslag voor de huurders ( 2 zanggroepen).  Ter verfraaiing van de zaal zijn een 30 tal foto’s geprint op pvc materiaal en gespannen tussen steigerbuis. Foto’s vanaf de 1962 de oprichting van Achilles tot en met de opening van de beachvelden.

In 2018 is met financiële steun van de gemeente Apeldoorn het Beach terrein uitgebreid waardoor het  thans mogelijk is om 3 volwaardige beach velden uit te zetten.

Historisch Overzicht Voorzitters

Van Tot Voorzitter
datum oprichting 1962 september 1972 De heer Herman van Beek
september 1972 september 1973 De heer (!) Bonvanie
september 1973 september 1975 De heer Bert Kiezebrink
september 1975 september 1976 De heer Peter van Rijn
september 1976 mei 1978 De heer Frans Freijsen
mei 1978 mei 1986 De heer Gilles Agterdenbos
(tussentijds functie neergelegd wegens moeilijkheden bij het N.H.V.)
mei 1986 mei 1988 De heer Hill Hokkelman
mei 1988 mei 1989 vacature:
De heer Hans van Eijndt leidt de algemene ledenvergaderingen
De heer Dick van Groen leidt de vergaderingen van het A.B. en vertegenwoordigt de club extern
mei 1989 mei 1996 De heer Teun Martens
mei 1996 oktober 1999 vacature:                                   
De heer Dick van Groen   voorzitter ad interim
oktober 1999 oktober 2005 De heer Ruud Liebrechts
oktober 2005 mei 2006 vacature:
Mevrouw Hetty Warmink Heinen voorzitter ad interim
mei 2006 mei 2011 De heer Wieb van der Pal.
Mei 2011 mei 2015 De heer Anne Idema
mei 2015 De heer Antoine Joosten

 

Historisch Overzicht Secretarissen

Van Tot
september 1962 juni 1963 Mevrouw Leidi van Beek
juni 1963 mei 1965 Mevrouw Karla Prelle
juni 1965 september 1966 Mevrouw Lizelot Schut
september 1966 september 1972 Mevrouw Diny Brink
september 1972 mei 1976 Mevrouw Anneke van Rijn
mei 1976 mei 1978 De heer Jan Scholten
mei 1978 mei 1979 Mevrouw Ellen van Amerongen
mei 1979 mei 1982 Mevrouw Anneke Rutgers Lewis
mei 1982 mei 1987 Mevrouw Elly van Groen – Bunschoten
mei 1987 mei 1995 Mevrouw Tineke Beke Neerincx
mei 1995 mei 1996 vacature
mei 1996 mei 2001 De heer Willy Venneman
mei 2001 mei 2010 Mevrouw Hetty Warmink Heinen
mei 2010 november 2012 Mevrouw Arja Grolleman   Sprengers
november 2012 juli 2014 vacature (Danielle Keijl)
juli 2014 Mevrouw Marjolein van Groen

 

Historisch Overzicht Penningmeesters

Van Tot
januari 1962 november 1963 Mevrouw Leidi van Beek
november 1963 mei 1964 De heer Gerrit Kluin
(benoemd in de   A.B. vergadering 12 november  1963)
mei 1964 januari 1965 De heer Martin Busser
februari 1965 januari 1966 De heer Frits de Graaf
(tussentijds afgetreden wegens ziekte, verslag A.B. vergadering 27 januari 1966)
januari 1966 september 1967 De heer Henk Thijssen
(benoemd in de A.B. vergadering 27 januari 1966)
september 1967 september 1971 Mevrouw Sieny Greefhorst
september 1971 september 1973 De heer Wim Wickerhoff
september 1975 ———— De heer Henk Visschedijk
(overleden in het vereniging jaar)
mei 1976 mei 1978 De heer Jan Mossing Holsteijn
mei 1978 mei 1980 De heer Wieb Blommers
mei 1980 mei 1983 De heer Piet Couwenberg
mei 1983 mei 1994 De heer Dick Branger
mei 1994 mei 2001 De heer Eddy Nieuwenhuis
mei 2001 mei 2003 De heer Willy Venneman
mei 2003 mei 2007 Mevrouw Caroline Kannegieter
mei 2007 mei 2010 De heer Theo Ietswaard
mei 2010 december 2013 De heer Aad van den Burgh
december 2013 december 2015 De heer Antoine Joosten
december 2015 Mevrouw Angelique Pluim