Beste leden en/of ouders,

Bij dezen willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2019.

Voor minderjarige (jeugd)leden zijn ouders statutair stemgerechtigd.

De agenda volgt z.sm.

Indien jullie echt verhinderd zijn, ontvangen we graag een afmelding via secretaris@ahvachilles.nl.

De vergadering vindt uiteraard plaats in ons clubhuis aan de Laan van Kerschoten 12 in Apeldoorn en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar.

Tot de 24ste juni!