Huldiging jubilaris Hetty Warmink

Tijdens de ledenvergadering van maandag 14 januari werd Hetty Warming gehuldigd voor haar 40 jarig lidmaatschap. Vriendelijke woorden van de nieuwe voorzitter Tonnie van Rijn die de speld van 40 jaar lidmaatschap aanbood vergezeld met bloemen. Hetty is van de 1e generatie dames recreanten die daarnaast ook erg actief was in het bestuurlijk kader. In de jaren 1982 tot 1987 en van 1999 tot 2001 2e secretaris en werd in 2001 benoemd tot 1e secretaris. Een functie die zij beklede tot 2010. Na deze langdurige periode als bestuurslid is Hetty al jarenlang aanwezig tijdens het veldtoernooi waar zij met een rustige stem de teams oproep om naar de velden te gaan; de gevonden voorwerpen onder de aandacht brengt. Tevens in de schaduw is Hetty al geruime tijd onze Vertrouwens Contact Persoon. Een speld met bloemen zeer op zijn plaats.