Lid worden?

Fijn dat je belangstelling hebt voor handbal. Om te beginnen een paar punten die belangrijk kunnen zijn:

 • Handbal wordt zowel buiten (in de zomerperiode ) als binnen gespeeld;
  • Buiten spelen we op het verharde veld. Binnen in de sporthal.
  • Daarnaast spelen in de zomerperiode beachhandbal;
 • Van september tot april trainen en spelen we binnen;
  • Als lid krijg je 1 of 2 trainingen per week. Kijk hier voor de trainingstijden;
 • De jeugd speelt veelal op zaterdag wedstrijden, de A-jeugd en senioren spelen veelal op zondag;
 • Voor alle teams wordt teamkleding beschikbaar gesteld;
 • Het informatieboekje en het aanmeldingsformulier kun je hieronder downloaden;
  • In dit boekje staan de leeftijden en de contributies.
 • De groep waarin je speelt hangt af van de leeftijd. In ieder geval kun je 4 keer meetrainen om te kijken of je het leuk vindt.

Lid worden  van Achilles
Voor iedere leeftijdscategorie is er wel een team om in te handballen. Vanaf 4 jaar ben je al welkom bij Achilles. Bij Achilles hebben we teams in de wedstrijdsport maar ook in de breedtesport.

Informatie over lid worden : zie de site www.ahvachilles.nl  of mail met wedstrijdzaken@ahvachilles.nl (Tineke Beke). Bij haar kun je informatie vragen over bij welk team je mee kunt gaan trainen en wanneer er getraind wordt.

 • Icoon

  INFO-BULLETIN ACHILLES 20172018 97.00 KB 38 downloads

  ...
 • Aanmelding

  Voornamen voluit
  MV
  Roepnaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Mobielnummer ouders (alleen jeugdleden)
  E-mailadres
  E-mailadres ouders
  Soort lid (maak een keuze!)
  Beroep lid (ouders van lid)
  Was je afgelopen 2 jaar lid van een andere handbalvereniging
  NeeJa
  Naam van de vereniging
  Lidmaatschap beëindigd
  Bondsnummer

   

  Belangrijk

  • Bij inschrijving als lid verplicht u zich tot betaling van de vastgestelde contributie en/of alle andere kosten en verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging. De contributieregeling en contributiebedragen zijn opgenomen op de website van AHV Achilles (www.ahvachilles.nl). De contributie is voor het hele seizoen (veld en zaal) verschuldigd, ook als een lid tussentijds stopt.
  • Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juni van het lopende jaar. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren. Eventuele kosten verbonden aan de invordering van achterstallig contributie en/of andere kosten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging komen volledig voor rekening van het lid.
  • De statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen zijn hier te vinden.
  • Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
  • Indien uw kind is opgegeven voor deelname aan de competitie, moet u mede voor het vervoer zorgen bij uitwedstrijden/toernooien.

   

  Vrijwilligers

  AHV Achilles is afhankelijk van haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Wij vragen leden en ouders van leden om de vereniging te ondersteunen met hun inzet. Vrijwilligerswerk binnen de vereniging kan bestaan uit grote klussen en kleine klussen. Ik heb interesse in:

  Scheidsrechter
  Website/PR/Bode
  Handbalzaken
  Trainer / coach
  Toernooi Commissie
  Ledenwerving
  Jeugdzaken
  Activiteitencommissie
  Sponsorcommissie
  Bestuur
  Teambegeleider
   

   

  Iets anders:
  Op welk nummer kunnen wij u bereiken voor vrijwilligerswerk:

   

  Doorlopende machtiging SEPA

  Door aanvinken van dit formulier geeft u toestemming aan AHV Achilles om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AHV Achilles. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Betaling

  In verband met de beperking van de administratieve lasten en kosten van onze vereniging kan de contributiebetaling uitsluitend per automatische incasso. Hiervoor dient u een machtiging af te geven. Als een lid niet per automatische incasso kan of wil betalen, wordt €5 per incasso en per herinnering in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onterechte storneringen.

  Naam incassant
  A.H.V. Achilles
  Adres
  Het Rooster 10
  Postcode
  7325 SJ
  Woonplaats
  APELDOORN
  Land
  NEDERLAND
  Incassant ID
  NL48ZZZ401018820000
  Kenmerk machtiging
  ZQ058LZ met een volgnummer
  Reden betaling
  Contributie
  Termijn
  jaarbetalingkwartaalbetaling
  Rekeningnummer (IBAN)
  Bank Identificatie (BIC)*
  Naam rekeninghouder
  Ingangsdatum

  * Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

  Pasfoto

  Ieder lid heeft een spelerspas. Hiervoor moet een “officiële” (3,5x4,5 cm) pasfoto ingeleverd worden. Het bestand moet een JPG formaat hebben (minimaal 300x400px). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart

  Opmerking

  Ik ga akkoord met de op de website vermelde regeling Lidmaatschap & Contributie en ben bekend met de aanmeldingsvoorwaarden van automatische contributie-inning en de opzegtermijn van één maand voor het begin van een nieuw kwartaal, zoals omschreven op de website.

   

 • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni. Te laat opzeggen betekent nog een heel jaar contributie betalen.

  Ledenamnistratie:
  Nelly Wiegman
  Kruizemuntstraat 763
  7322ME Apeldoorn

  Email: ledenadministratie@ahvachilles.nl

  Je kunt er ook voor kiezen om Achilles nog te blijven steunen door Niet Spelend-lid te worden. Kosten €27,50 per jaar.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Wil je een bijlage toevoegen? Klik dan op de knop hieronder en selecteer het bestand. Pasfoto's moeten een JPG-bestand zijn en minimaal 300x400px groot zijn. Bestandsgrootte limiet voor elk bestand is 2MB.