Spelregels

Regel 1: Het speeloppervlak

Het speeloppervlak is een rechthoek van 27 x 12 m. Op 6m van de achterlijn en evenwijdig daaraan loopt de doelgebiedlijn. Het speelveld meet dus 15 x 12 m.

De wisselruimte voor de veldspelers is even lang als de zijlijn van het speelveld, dus 15 m lang. Aan beide zijden van het speelveld is een wisselruimte, voor elk team één. De doelverdediger moet het speeloppervlak betreden via de zijlijn van het eigen doelgebied, aan de zijde van de wisselruimte van het eigen team. De doelverdediger mag het speeloppervlak verlaten via de eigen wisselruimte of via de wisselruimte voor de veldspelers.

Regel 2: Het begin van de wedstrijd, de speeltijd, het eindsignaal en de (team) time-out
De wedstrijd bestaat uit twee speelhelften met elk hun eigen scoreverloop.
Elke speelhelft duurt 10 minuten. De pauze duurt 5 minuten. Elk team kan per speelhelft één team time-out aanvragen. Bij een gelijke stand aan het einde van een speelhelft volgt een “Golden Goal” (= het eerste punt beslist). Het team dat beide speelhelften wint, wint de wedstrijd. Hebben beide teams een speelhelft gewonnen, dan beslist “één tegen de doelverdediger”.

“Één tegen de doelverdediger”: Ieder team wijst vijf spelers aan die om en om een worp uitvoeren. Beide doelverdedigers staan op hun doellijn. De aanvaller staat op het snijpunt van de eigen doelgebiedlijn met de linker of rechter zijlijn. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter werpt de aanvaller de bal naar zijn doelverdediger. Als de bal de hand van de werper verlaat, mogen beide doelverdedigers gaan lopen. De doelverdediger kan de bal naar de eigen speler teruggooien, waarbij de bal de grond niet mag raken. De aanvaller mag via de grond op het doel gooien. De doelverdediger kan ook de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander gooien (extra punt), waarbij de bal de grond wel mag raken. Onderbreekt de verdedigende doelverdediger op onreglementaire wijze de doelpoging dan volgt een 6m-worp.
Alle deelnemende spelers bevinden zich in hun eigen wisselruimte.
Heeft een team minder dan vijf spelers, dan heeft dat team evenzoveel minder mogelijkheden een punt bij de tegenpartij te scoren.
Is na de eerste ronde geen beslissing gevallen, dan volgt een volgende ronde, waarbij opnieuw vijf spelers worden aangewezen. Deze ronde is beëindigd zodra een team na een gelijkmakende beurt meer punten heeft dan de tegenstander.

Regel 3: De speelbal
bal-beachhandbalDe speelbal is een ronde, stroeve, rubberen bal. De bal voor dames senioren en dames A-jeugd heeft een omtrek van 50 – 52 cm en weegt 280 – 300 gram. De bal voor heren senioren en heren A-jeugd heeft een omtrek van 54 – 56 cm en weegt 350 – 370 gram. Bij gemengde teams dient de herenbal te worden gebruikt. B-jeugd en jonger mogen met een kleinere bal spelen.
Regel 4: Het team, het wisselen en de uitrusting
Een team bestaat uit maximaal acht spelers. Gelijktijdig mogen zich maximaal drie veldspelers en één doelverdediger op het speeloppervlak bevinden. Bij het begin van de wedstrijd dienen per team minimaal zes spelers aanwezig te zijn. Daalt tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team beneden de vier, dan wordt de wedstrijd gestaakt en verliest dit team de wedstrijd. Alle spelers dienen op blote voeten te spelen.
Regel 5: De doelverdediger
Een door de doelverdediger gemaakt doelpunt wordt gewaardeerd met twee punten. (Zie ook Regel 9: Het maken van een doelpunt.)
Regel 6: Het doelgebied
Een in het doel gebied liggende of rollende bal mag worden gespeeld. De veldspeler mag hierbij het doelgebied niet aanraken.
Regel 7: Het spelen van de bal passief spel
Als de bal langer dan drie seconden op de grond ligt, mag de speler die de bal het laatst heeft aangeraakt de bal niet opnieuw aanraken.
Regel 8: Handelen in strijd met de regels, overtredingen
Elke overtreding die aan de definitie van progressieve bestraffing voldoet, vereist een persoonlijke bestraffing. Een speler die de tegenstander aanvalt op een wijze waarbij hij diens gezondheid in gevaar brengt, moet worden gediskwalificeerd.
Regel 9: Het maken van een doelpunt
Een doelpunt telt voor één punt. Één extra punt wordt toegekend bij:
– een creatief of spectaculair doelpunt, zoals een in de vlucht gemaakt doelpunt (“vliegertje”)
– een door een doelverdediger gemaakt doelpunt
– een doelpunt uit een 6 m-worp (indien uitgevoerd door een doelverdediger niet nog één punt extra).
Regel 10: De scheidsrechtersworp
Elke speelhelft en de ”Golden Goal” begint met een scheidsrechtersworp op het midden van het speeloppervlak. Één scheidsrechter gooit de bal loodrecht omhoog. Alle spelers, behalve één speler, moeten minimaal 3 m van de scheidsrechter zijn verwijderd en mogen op het gehele speelveld staan.
Regel 11: De inworp
De inworp wordt uitgevoerd:
– op de plaats waar de bal de zijlijn is gepasseerd of
– binnen het speelveld op 1 m van het snijpunt van de zijlijn met de doelgebiedlijn als de bal de achterlijn (het laatst aangeraakt door een verdediger) of de zijlijn binnen het doelgebied is gepasseerd.
Regel 12: De uitworp
Naast de bij het 7-handbal geldende situaties wordt een uitworp toegekend na het scoren van een doelpunt.
Regel 13: De vrije worp
Ligt de plaats waar de verdediger een overtreding heeft begaan binnen 1 m van de doelgebiedlijn, dan wordt de vrije worp uitgevoerd op exact 1 m afstand van de doelgebiedlijn. De aanvallers moeten op een afstand van minimaal 1 m van de doelgebiedlijn blijven. De verdedigers moeten op een afstand van minimaal 1 m van de werper blijven.
Regel 14: De straffen
De eerste straf bij Beach Handball is de tijdelijke uitsluiting. Een waarschuwing bestaat niet in dit spel. “Tijdelijke uitsluiting”: Aangeven met vooruitgestoken arm die door de andere hand bij de pols wordt vastgehouden. De bestrafte speler moet het speeloppervlak verlaten. Zodra er een wisseling van het balbezit heeft plaatsgevonden, mag de speler of een vervanger het speeloppervlak weer betreden. Bij de tweede “tijdelijke uitsluiting” volgt diskwalificatie voor de betreffende speler. “Diskwalificatie”: Aangeven met het hoog houden van een rode kaart. De betreffende speler moet de speelruimte verlaten. Na een wisseling van het balbezit mag het team weer compleet op het speeloppervlak verder spelen. “Definitieve uitsluiting”: Aangeven met boven het hoofd gekruiste armen. De betreffende speler moet de speelruimte verlaten. Het team mag op het speeloppervlak niet worden aangevuld.